HBs 45, 4215, 3532-panimula

February 12, 2007

(two part miniseries ukol sa mga panukalang batas na naglalayong padaliin ang proseso ng ebiksyon at muling gawing krimen ang squatting. Salamat kay Sir Jing at Ma’am Hazel, na nagbigay ng paksang ito at ng mga materials.)

1. Naging isang malaking hakbang tungo sa pagpapatupad ng social justice provisions ng Saligang Batas ang pagsasabatas at pagpapatupad sa Urban Development and Housing Act (RA 7279), na naglalayong na bigyang-laman ang mga pangako ng repormang pang-lupa, murang pabahay at pagbigay sa mga batayang pangangailangan ng mga maralitang taga-lungsod.

Higit na matingkad ang prosesong nakasaad sa UDHA tungkol sa ebiksyon at demolisyon alinsunod sa itinatakda ng Saligang Batas:

Article XIII, Section 10. Urban or rural poor dwellers shall not be evicted nor their dwelling demolished, except in accordance with law and in a just and humane manner.

No resettlement of urban or rural dwellers shall be undertaken without adequate consultation with them and the communities where they are to be relocated.

Ayon sa Section 28 ng naturang batas, may mga kinakailangang matupad bago isagawa ang ebiksyon at demolisyon, tulad ng sapat na pagsasangguni at paglalaan ng malilipatang lugar para sa mga maralitang naninirahan sa lugarm at iba pa. Ngunit ang papatalsik ay marapat lamang gawin sa mga piling pagkakataon:
1. pamamalagi sa lugar na mapanganib
2. pagkakaroon ng proyektong pang-imprastraktura na malapit ng ipatupad, o
3. ayon sa utos ng hukuman
4. kung ang mga istraktura o gusaling ipagigiba ay pagmamay-ari ng professional squatters
Dito lamang sa mga pagkakataong ito pinahihintulutan ang ebiksyon at demolisyon ng mga maralitang taga-lungsod.

2. Isa ring makasaysayang Batas ang RA 8368; ito ang batas na nagpawalang bisa PD 772, o ang Anti-Squatting Law na ipinatupad noon panahon ng Batas Militar. Sa ilalim ng PD 772, ginawang krimen ang squatting sapagkat ayon kay Marcos, karamihan ng mga iligal na umuukopa ng mga pribado at poampublikong lupa di-umano ay mula sa nakararangya o mayayaman, at marapat lamang na sugpuin ang ganitong gawain. Ngunit alam ng lahat na ang tunay na ugat ng problema ng iskwating ay dulot ng matinding kahirapan at kawalan ng pagkakataon na umangat ang mga taong nakatira dito. Higit pa dito, naging kasangkapan ito sa pagmamalupit at paglabag sa mga karapatang pantao ng mga maralitang taga-lungsod.

Noong 1997 lang ipinawalang bisa ang nasabing batas; bagamat masasabing may katagalan bago ito na naipawalang bisa, malaking hakbang pa rin ito tungo sa pagkilala sa mga karapatan ng mga maralitang taga lungsod.

3. Ngunit may mga panukalang batas ngayon na nakasalang sa Mababang Kapulungan na sa malalim na pagtingin ay ibinabalik tayo sa panahon ng Batas Militar at nais isantabi ang lahat ng mga pagsulong na ito sa nakaraang 15 taon; sa panahong hindi kikilala, at sa halip ay kinukutya, ang mga maralitang tagalungsod.

-angelo-

Please click on the How to Apply page (about 2 inches above this line) to know more.

February 11, 2007

Photobucket - Video and Image Hosting

* not (yet) in picture is TESSA SIA [UP Law A2008, joined Saligan July 2005].

top row: BOBBIE STA.MARIA, BEN AYSON, AYA DE LEON [all from UP Law B2007, all joined July 2005]

middle row: ANGELO MANLANGIT [UP Law A2008, joined March 2006], LIZEL MONES [internship coordinator of the 2005, 2006 batches], MIA PINEDA [UP Law C2008, joined July 2006]

bottom row: JAM JACOB [UP Law B2007, joined July 2005], SARAH CELINO [UP Law B2007, joined March 2006], ASCHEIA YUMUL [UP Law B2007, joined July 2006]

allo

January 27, 2007

nangungumusta lang. ang tahimik naman ng blog natin =s.

currently, naghahanap ng mga litrato ng prostitution para sa anti-prostitution postcard. kakalungkot din kasi kung anu-ano na ang nakita kong litrato. meron din naman “artistic” na mga kuha tulad ng mga kuha ng photojournalist na si piet, pero yun nga, kahit gaano pa kaganda yung rendition ng photo eh di pa rin naaalis na nandun sila sa sitwasyon na yun.

update lang: meron na senate bill na decriminalizing prostitution. recognizing that prostitutes are victims too. kaya nga ang mangyayari eh yung mga owners and pimps ang may criminal liability at ang mga persons exploited in prostitution ay mabibigyan naman ng suporta for “reintegration” to society.

maganda siyang bill. halos katulad siya ng anti-trafficking. yun nga lang eh, kailan mapapasa at kailan ang implementation.

— tessa (-.-) —

welcome

January 2, 2007

Photobucket - Video and Image Hosting

Amazing how a generic poster invitation and casual friendly proddings can bring people together in happy, sometimes meaningful, collaboration.

We joined Saligan because we thought it might be worth spending precious extra law school hours on. We stayed because we saw that it was.

We are proud to be called Saligan interns. Welcome to our blog!